AI ur ett informationssäkerhetsperspektiv

I den här artikeln kommer vi att ta upp riskerna med AI ur ett informationssäkerhetsperspektiv. Vi kommer att titta närmare på hämtning från AI och matning till AI och utforska vilken problematik som kan finnas i kommunikationen.