Vad är CER-direktivet, och hur är det kopplat till NIS2-direktivet?

I slutet av 2022 antogs två nya EU-direktiv, direktivet CER-direktivet och NIS2-direktivet. Många har hört talas om NIS2-direktivet men vad är CER-direktivet, och hur hänger de ihop?