Rapport

Lägesbild vårdsektorn 2024

Rapport om hot och  strategiska utmaningar för sjukvårdssektorn

Vårdsektorn och dess kringliggande aktörer är mer utsatta för cyberhot än någonsin. Samtidigt ökar kravbördan av lagar, regleringar, direktiv och förordningar. Lägg till att tekniken rusar framåt, inte minst med den senaste AI-evolutionen, och du har ett recept för en rejäl utmaning.

I vår omvärldsanalys för vårdsektorn, framtagen våren 2024, får du förstahands-information  och insikter i utvecklingen för vårdsektorn. Vilka framsteg kan vi se? Vilka är de främsta utmaningarna, och hur kan man tackla dem?

Fokus på vad man ska göra, i stället för vad man inte ska göra

Vårt syfte med den här lägesbilden är att den ska innehålla information som är användbar – och inte för tung att ta till sig. Vi anser också att allt för många säkerhetsrapporter fokuserar på det negativa – det vill säga negativa händelser och vad man inte ska göra.
Vi kommer nog inte ifrån att beskriva negativa händelseförlopp, det ligger trots allt i säkerhetsarbetets natur – men vi kan fokusera på vad man ska göra, i stället för vad man inte ska göra.
Vi kommer av dessa anledningar inte att endast presentera data utan i stället fokusera på att resonera kring slutsatser av vårt samlade informationsläge.

I rapporten kommer du ta del av insikter kring:

  • Omvärldsläget 2024, med sex drivande situationer
  • Teknikutvecklingen, bl.a. rörande AI i vården och deep fake
  • Bilden av den generella säkerhetsmognaden i Sverige – hur är bilden av den svenska vården?
  • Hotaktörers agerande och inträffade incidenter, med intervjuer från branschen och rekommendationer om risker i leveranskedjan
  • Ökad kravsställning mot vårdsektorn, med fokus på NIS2, medlemskapet i Nato, och EHDS
Folder livsviktig verksamhet

Hämta rapporten här

Fyll i formuläret så skickar vi rapporten till din e-postadress

@” anger obligatoriska fält

Name
E-postadress@