Artiklar2020-03-29T10:10:25+02:00

Distansarbete i coronatider

26 mars, 2020|

Situationen med Corona har påverkat oss alla på olika sätt. En konkret förändring som skett är den kraftiga ökningen av distansarbete. Anställda skickas mer eller mindre hem för att ...läs mer

COVID-19 domäner köps upp

20 mars, 2020|

Världen befinner sig i ett spänt läge. Olika forskargrupper och myndigheter arbetar hårt för att bromsa in spridningen av COVID-19 och samtidigt ta hand om de som redan är smittade. Viruset är ett stort problem och pandemin har nu även ...läs mer

GDPR under coronatider

18 mars, 2020|

Sedan en vecka tillbaka har Sverige verkligen lamslagits av den rådande ”Corona-krisen”. Arbetsgivare står inför vinstbortfall, ändrade och försvårade arbetssätt, samt kraftigt reducerade personalstyrkor. Detta inte minst på grund ...läs mer

Säkerhetskultur på arbetsplatsen

25 februari, 2020|

Varför ska man arbeta med sin säkerhetskultur och vad innebär säkerhetskultur egentligen? Många stänger öronen eller låter tankarna driva iväg när de hör ordet säkerhetskultur, vilket är helt ...läs mer

Infosäk, kultur och mänskligt fel (del 3/3)

7 december, 2019|

Sammanfattning En stor del av alla informationssäkerhetsincidenter som inträffar runtom i världen beror enligt företag och organisationer på mänskliga fel och misstag (”human error”) (Schwab & Poujol, 2018), ...läs mer