Artiklar2020-01-17T09:00:59+01:00

ISO 21434 – cybersäkerhet för fordon

20 november, 2019|

En ny standard inom informationsteknologi håller på att tas fram; ISO 21434. Denna nya standard är specifikt riktad mot vägfarande fordon och ämnar skydda dessa mot IT- och [...]