Kunskapscenter2023-08-29T13:22:07+02:00

Kunskapscenter

Case: Bokinfo

By |3 april, 2024|

Bokinfo är ett informationsföretag specialiserat på att tillhandahålla informationstjänster skräddarsydda för bokbranschen. I sitt skrå är de unika, och därför en central spelare i sin bransch, inte minst inom den växande streaming-industrin. När säkerhet blir en alltmer påtaglig faktor, säkerställer partnerskapet med Secify att man håller sig steget före potentiella hot.

Vad är en cyberattack?

By |12 mars, 2024|

I denna artikel kommer du att lära dig mer om vilka olika typer av cyberattacker som finns samt kort om hur du skyddar din verksamhet.

Case: Prenax

By |22 februari, 2024|

Prenax har funnits i 30 år, och har genom åren utökat sin verksamhet till runt 300 anställda, spridda över elva länder. Magnus Åkerlind, CIO, valde att ta in Secifys tjänst CISO as a service för att få bättre struktur och öka effektiviteten.

Case: Naturvetarna

By |6 februari, 2024|

Naturvetarna är en facklig svensk organisation som under 2022 beslutade att ta ett omfattande omtag kring organisationens dataskyddsarbete. I den här artikeln får du läsa hur Erik, chef för verksamhetsstöd på naturvetarna arbetade tillsammans med Secify för att säkerställa förenlighet med GDPR.

Till toppen