Pressmeddelande

Secify formar en gemensam kraft för cybersäkerhet genom samarbete med Säkerhetsbranschen

Secify är stolta över att gå in som medlemmar i Säkerhetsbranschen, en branschorganisation som samlar över 500 aktörer inom den svenska säkerhetssektorn. Tillsammans kommer vi arbeta för att skapa ett tryggare och säkrare Sverige. Detta strategiska steg visar på vårt engagemang för att tillsammans driva och påverka informationssäkerhetsfrågorna i samhällsdebatten.

Som medlem i Säkerhetsbranschen kommer Secify driva frågor som berör hur vi kan förenkla informationssäkerhetsområdet. Vi ser, inte utan viss oro, att området blir och görs mer komplext för var dag som går. Vi ser förbättringsmöjligheter i allt från regelverk till relationer mellan myndigheter och organisationer, arbetssätten i organisationerna, samt samverkan och samarbete i branschen.

Vi kommer driva frågor kring:

  • Harmonisering av regelverk: Verka för att skapa mer sammanhängande och tydliga regelverk som underlättar för företag och organisationer att följa cybersäkerhetskrav på såväl nationell som internationell nivå.
  • Förenklade processer: Driva på för enklare och mer användarvänliga säkerhetsprocesser som inte kompromissar med säkerheten men som minskar den administrativa bördan.
  • Förbättrat samarbete: Stärka relationerna mellan myndigheter och organisationer för att skapa en mer effektiv och samordnad insats inom cybersäkerhet.

Genom att förenkla och effektivisera området vill vi göra det lättare för alla aktörer att implementera och upprätthålla effektiva säkerhetsåtgärder, vilket i slutändan gynnar hela samhället.

Med vår filosofi ”No nonsense security” vill vi verka för en mer okomplicerad och pragmatisk inställning till säkerhetsfrågorna.

”Tillsammans med Säkerhetsbranschen ser vi fram emot att föra fram vårt perspektiv på informationssäkerhet i debatten. Med vår filosofi ”No nonsense security” vill vi verka för en mer okomplicerad och pragmatisk inställning till säkerhetsfrågorna. Många krånglar till det i onödan och får en enorm arbetsbörda som följd. Vi tror på rätt säkerhet, inte bara max säkerhet. Med Säkerhetsbranschen som samarbetspartner får vi en starkare röst och kan hitta en gemensam position, säger Jonas Stewén, VD på Secify.

”Cybersäkerhet är en av branschens viktigaste frågor och vi är glada att ytterligare ett företag som har fokus på dessa frågor ansluter sig till SäkerhetsBranschen”, säger Jeanette Lesslie Wikström, vd för SäkerhetsBranschen.

Jonas Stewen VD på Secify

Jonas Stewén

VD för Secify

Jeanette Lesslie Wikström

Jeanette Lesslie Wikström

VD för SäkerhetsBranschen

Om Secify

Secify är ett informationssäkerhetsbolag som erbjuder en holistisk syn på informationssäkerhet genom att kombinera organisatoriska, tekniska och juridiska tjänster. Vi arbetar för en mer pragmatisk syn på säkerhet och försöker driva tesen att det mesta går att förenkla och effektivisera. Vi kallar vår enkelhets-filosofi ’No nonsense security’.

Om Säkerhetsbranschen: Säkerhetsbranschen är en branschorganisation som samlar över 500 aktörer inom den svenska säkerhetssektorn. Tillsammans med sina medlemmar synliggör Säkerhetsbranschen de viktigaste frågorna inom säkerhet, och för att visa på den bredd och kompetens som finns i branschen.

Kontakt Secify
Jonas Stewén, VD
jonas.stewen@secify.com