Pressmeddelande: Lägesbild cyber i fokus på Almedalen 2024: Diskussion om Sveriges säkerhetsutmaningar och framtida strategier

På årets Säkerhetsarena i Almedalen kommer Secify att presentera en lägesbild av de aktuella hoten mot svenska företag och diskutera strategier för att stärka nationens resiliens mot cyberhot.

Under evenemanget kommer vi att utforska hur förändrade arbetssätt, ökad samverkan och det ökande antalet regelverk påverkar svenska företag i deras dagliga verksamhet. Vi tar även upp betydelsen av effektiv informationsdelning och samverkan mellan företag, myndigheter och branschen för att förbättra den övergripande säkerhetsnivån.

Viktiga diskussionspunkter inkluderar:

  • Lägesbild av externa hot:
    Analysera konkreta exempel på nuvarande externa hot och hur de påverkar svenska företag och dess säkerhetsansvariga.
  • Komplexa regelverk:
    Diskutera utmaningarna med internationella och nationella regelverk som syftar till att svara mot dagens hotbild.
  • Informationsdelning och samverkan:
    Utvärdera skillnaderna mellan svenska och utländska nätverk när det gäller informationsdelning och föreslå åtgärder för förbättring.

Diskussionen genomförs torsdagen den 27 juni 09.00 på Säkerhetsarenan som finns vid Gotlands Museum, Strandgatan 14.

Om Secify: Secify är ett informationssäkerhetsbolag som erbjuder en holistisk syn på informationssäkerhet genom att kombinera organisatoriska, tekniska och juridiska tjänster. Vi arbetar för en mer pragmatisk syn på säkerhet och försöker driva tesen att det mesta går att förenkla och effektivisera. Vi kallar vår enkelhets-filosofi ’No nonsense security’.

Kontaktperson:
Petra Jonsson, Marknadschef
petra.jonsson@secify.com

För mer information eller för att boka intervjuer vänligen kontakta Petra.