Regleringsanalys och övervakning

Introduktion

Snabba juridiska händelser – en utmaning för företag

Hastiga förändringar i det juridiska landskapet utgör en betydande framtida utmaning för organisationer. Bristen på kontroll och förståelse kan leda till problem som icke-efterlevnad, missade affärsmöjligheter och rättsliga konsekvenser. Organisationer behöver en lösning som kan erbjuda en noggrann övervakning och analys av juridiska händelser för att identifiera och hantera dessa risker samt underlätta anpassningen till nya regleringar.

Utmaningen

Lagar och regler som träffar men inte hanteras

Vi vet att det är en utmaning för i princip alla organisation att hålla jämna steg med de ständigt föränderliga regleringarna och lagar som påverkar verksamheter. Problemet grundar sig i det komplexa och snabbt föränderliga juridiska landskapet. Snabba och kortsiktiga omställningar med dålig framförhållning gör det svårt för vilken organisation som helst att hålla sig uppdaterad och förutse påverkan på, samt anpassa organisationen.

De här missarna kan leda till problem med efterlevnad och om man har otur också leda till potentiella rättsliga konsekvenser. Dessutom kan bristen på noggrann övervakning och analys av juridiska händelser leda till att organisationen hamnar efter sina konkurrenter och missa potentiella affärsmöjligheter.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår tjänst och våra lösningar? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vår tjänst

Analys och övervakning av regleringar

Med vår tjänst för analys och övervakning av regleringar får du ett nödvändigt underlag för att anpassa din verksamhet efter nya regleringar och minimera dess påverkan på din organisation.

Analys och övervakning av regleringar innebär en ingående granskning av det juridiska landskapet, inklusive regeländringar och globala juridiska händelser för att förutse och hantera påverkan på din verksamhet. Det möjliggör en tydlig och konkret identifiering av juridiska risker viket sparar värdefull tid och minskar risken att missa viktig information.

Exempel på juridiska risker kan till exempel inkludera ändringar i dataskyddslagar, förändringar i handelsavtal som påverkar import och export, och nya lagar som påverkar verksamhetens efterlevnad och ansvar.

Vår tjänst för regelanalys och övervakning stärker ditt team genom att identifiera, analysera och prioritera juridiska händelser för att minimera störningar i affärsverksamheten. Dessutom gallrar, komprimerar och tydliggör vi informationen så den är lätt att ta till sig.

Några av våra kunder

Hör av dig!

Hidden