Konsekvensbedömning (TIA/DPIA)

Introduktion

Minskar risken för incidenter i din hantering av personuppgifter

Konsekvensbedömning (DPIA) och konsekvensbedömning vid tredjelandsöverföringar (TIA), är två olika typer av konsekvensbedömningar som används för att minska riskerna för incidenter som kan uppstå vid personuppgiftsbehandlingar. Konsekvensbedömningar måste alltid utföras om det finns en hög risk att en personuppgiftincident inträffar. Det handlar då oftast om särskilda tillfällen, till exempel vid överföringar av personuppgifter mellan olika system och vid stora personuppgiftsbehandlingar.

Dataskyddskonsekvensbedömning (DPIA)

Om din behandling av personuppgifter sannolikt medför hög risk för individernas rättigheter och friheter, kräver GDPR att du genomför en DPIA. Vi hjälper dig att utföra denna bedömning, inklusive identifiera och minimera riskerna i behandlingen. Vår tjänst omfattar en noggrann granskning av behandlingsaktiviteten, bedömning av risker och föreslagna riskminskningsåtgärder. Vi ser till att din DPIA uppfyller bästa praxis och att dina beslut dokumenteras korrekt.

Konsekvensbedömning vid tredjelandsöverföring (TIA)

Om ditt företag planerar att överföra personuppgifter till tredjeländer (länder utanför EU/EES-området), måste du genomföra en konsekvensbedömning av dataöverföringar. Denna bedömning är avgörande för att säkerställa att adekvata skyddsåtgärder vidtas för att skydda personuppgifterna under överföringen. Vi hjälper dig att analysera lagstiftningen i det aktuella tredjelandet, riskerna med överföringen och hur de registrerades rättigheter kan tillgodoses i detta land.

Företagsbild, Tobias Granslund diskuterar med Petra Jonsson

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår tjänst och våra lösningar? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vår tjänst

Fördelar med vår tjänst

Genom att genomföra DPIA och TIA kan du säkerställa att din verksamhet följer bästa praxis inom dataskydd och säkerhet. Detta hjälper dig att minimera risken för dataläckage och överträdelser av GDPR. Vi är experter inom dataskydd. Med vår hjälp kan du vara säker på att din verksamhet uppfyller kraven i GDPR. Vi håller oss uppdaterade om den senaste lagstiftningen och bästa praxis inom dataskydd. Hör av dig till oss för att ta reda på hur vår DPIA- och TIA-tjänst kan hjälpa dig att säkerställa dataskydd i din organisation. Vi är redo att hjälpa din organisation genom hela processen.

Två personer sitter vid ett bord. En person bakom en dator samtalar med person framför datorn

Några av våra kunder

Hör av dig!