Cyber war game

Syftet med vår Cyber War Game-utbildning är att på ett kreativt och lite mer lättsamt sätt skapa medvetenhet kring informationssäkerhet, och därmed föra upp frågan på agendan. Ett cyber war game utmanar och testar organisationens ledning genom att låta dem vara med i ett scenario där de tvingas att agera för att hantera situationen.

Utbildningar IT- och informationssäkerhet

Utbildningen:

  • Testar bland annat åtgärdsplaner och rutiner.
  • Identifierar om kunskap saknas för att hantera incidenter.
  • Ökar ledningens förståelse för hur viktigt cybersäkerhet är för organisationen.
  • Ger en indikation på hur lätt det är att tappa kontrollen över en incident

Aktiviteten vänder sig till dig med en nyckelroll i informationssäkerhetsarbetet och/eller ledningen, till exempel, systemägare, dataskyddsombud, kommunikationsansvarig, verksamhetschef etc. inom offentlig och privat sektor.

Språk: Svenska eller engelska
Längd: 1 – 1,5h

Du kan läsa mer om Cyber War Games på den här sidan

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss så berättar vi mer om våra utbildningar.

Några av våra kunder

Hör av dig!