Geopolitisk omvärldsanalys

Introduktion

En värdefull nulägesbild som förbereder organisationen

Vår geopolitiska omvärldsanalys undersöker och analyserar det geopolitiska landskapet, inklusive politiska spänningar och globala händelser för att förutse och hantera lägets påverkan på organisationens verksamhet. Det möjliggör en detaljerad identifiering av geopolitiska risker och en bedömning av exponeringar i en global ekonomisk kontext. Du får helt enkelt underlaget du behöver för att förstå dynamiska globala händelser och hur de påverkar din verksamhet.

Utmaningen

Ett arbete som kräver delaktighet

För företag utgör hanteringen av geopolitiska risker en kontinuerlig utmaning. Det handlar framförallt om att säkerställa att grunden är tillräckligt stabil för att användas som bas för strategin. En strategi som inte är förankrat i insikter och analys riskerar att tappa fäste och leda till en felaktig inriktning vilket omedelbart ökar risken att politiska spänningar, förändringar i handelspolitiken och andra globala händelser lättare kan skaka om företagsverksamheten på ett negativt sätt. Här är lösningen så klart att strukturera den omfattande mängd data som finns tillgänglig samt korrekt bearbeta och analysera den informationen. Men vilken organisation har interna resurser och kompetens nog att stå för delen av arbetet?

Företagsbild, Tobias Granslund diskuterar med Petra Jonsson

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår tjänst och våra lösningar? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vår tjänst

Vi ger dig underlaget så att du kan ta faktabaserade beslut

Vår geopolitiska omvärldsanalys undersöker och analyserar det geopolitiska landskapet, inklusive politiska spänningar och globala händelser för att förutse och hantera lägets påverkan på organisationens verksamhet. Det möjliggör en detaljerad identifiering av geopolitiska risker och en bedömning av exponeringar i en global ekonomisk kontext. Du får helt enkelt underlaget du behöver för att förstå dynamiska globala händelser och hur de påverkar din verksamhet.

Geopolitisk riskhantering är en central del av ett företags strategi och gör det möjligt att hantera långsiktiga effekter av geopolitiska risker. Det ger dig som ansvarig för organisationen möjlighet att utnyttja affärsmöjligheter samtidigt som du proaktivt hanterar potentiella risker.

Exempel på geopolitiska risker inkluderar politiska spänningar, förändringar i globala risker relaterade till handelspolitik, höga risknivåer inom den privata sektorn och volatilitet på marknader.

Secifys geopolitiska analys-tjänst stärker ditt säkerhetsteam genom att identifiera, analysera och prioritera globala händelser för att minimera störningar i affärsverksamheten. Det är svårt att fatta effektiva operativa beslut utan full förståelse för riskens omfattning och dess påverkan. Vi rustar ditt säkerhetsteam med information och intelligens om geopolitiska händelser, vilket gör det möjligt för dig att agera korrekt.

Två personer sitter vid ett bord. En person bakom en dator samtalar med person framför datorn

Några av våra kunder

Vår tjänst

Metodiken

I vår metodik för geopolitisk analys samarbetar vi nära er organisation för att skapa en initial lägesbild över de mest relevanta och kritiska områdena och aktörerna. Denna bedömning inkluderar en noggrann utvärdering av olika geografiska och politiska områden samt bedömningen av era leverantörers och samarbetspartners känslighet för den information de hanterar åt er. Dessutom analyserar vi säkerhetsnivån och hotbilden för varje relevant aktör.

Från denna översikt kan vi identifiera potentiella problemområden och implementera åtgärder för att minska riskerna. Exempel på problematik kan inkludera:

  • Er organisation är starkt kopplad till områden med hög geopolitisk spänning och instabilitet.
  • Ni har betydande beroende av leverantörer från länder med hög risk för cyberattacker eller politisk inblandning.
  • Känslig information hanteras av leverantörer som påverkas direkt eller indirekt av geopolitiska händelser.
  • Efter den initiala lägesbilden kan vi implementera en löpande övervakning av alla kritiska områden och aktörer. Detta ger er snabb varning vid potentiella geopolitiska händelser som kan påverka er verksamhet. Med snabb information kan er organisation vidta lämpliga åtgärder i förväg för att minimera negativa konsekvenser.

Hör av dig!