Secify.com

Lösningar för hälso- och sjukvårdsbranschen

Hälso- och sjukvård2024-04-11T14:04:34+02:00

Sjukvården

En utsatt bransch styrd av utmanande juridiska krav

Precis som du, vet vi att hälso- och sjukvårdssektorn står inför unika och komplexa utmaningar när det gäller dataskydd, informationssäkerhet och cybersäkerhet. Digitalisering och en alltmer påtaglig risk för cyberangrepp gör det viktigare än någonsin att säkerställa integriteten och säkerheten för såväl patientdata som annan skyddsvärd information. Vårt dedikerade team av experter, inklusive jurister och IT-specialister, erbjuder skräddarsydda konsulttjänster för att möta din verksamhets specifika behov.

Sjuksyster eller läkare som sitter ner bakom en datorskärm och arbetar med datorn

Våra lösningar

Hur kan vi lösa din vårdverksamhets utmaningar?

Dataskydd

Våra erfarna dataskyddsexperter kan stötta din verksamhet i efterlevnaden av GDPR och andra relevanta regelverk, såsom patientdatalagen och HSLF-FS 2016:40. Exempelvis kan vi agera externt dataskyddsombud, utföra GAP-analyser och bistå med expertrådgivning under såväl kortare som längre perioder. Vi hjälper er att navigera i dataskyddsdjungeln, på det sätt som passar er.

Informationssäkerhet

Vi specialiserar oss på att stärka din verksamhets informationssäkerhet. Genom att bl.a. utföra kvalificerade analyser samt hjälpa till vid ISO-certifieringar kan vi stödja er i att identifiera risker och sårbarheter. Därigenom ser vi till att ni får ett adekvat skydd för verksamhetens informationstillgångar samt uppfyller externa och interna krav. Vi ser informationssäkerhet som en självklar del av patientsäkerheten.

Cybersäkerhet

Vi erbjuder avancerade lösningar för att skydda din verksamhet mot ransomware, phishing och andra digitala hot. Våra penetrationstester utvärderar din verksamhets säkerhetsnivå och identifierar nycklarna in till organisationen – innan någon angripare gör det. Tillsammans hjälps vi åt att skapa ett stabilt skydd för din verksamhet och gardera den mot cyberattacker.

Folder livsviktig verksamhet

Lägesbild vårdsektorn 2024

Hot utmaningar och risker

Hämta rapporten här

Fyll i formuläret så skickar vi rapporten till din e-postadress

@” anger obligatoriska fält

Name
E-postadress@

Oss som stöd

Varför välja Secify

Erfarenhet

Vår gedigna erfarenhet av att arbeta hos bl.a. vårdgivare, apotek och medtechbolag har gett oss förståelse för och insikt i din sektors specifika krav och förutsättningar.

Helhetslösningar

Du erbjuds alltid en fast kontaktperson, men oavsett vilken tjänst du köper in får du också tillgång till experter inom samtliga av våra tjänsteområden. Vi har ett holistiskt tänk som spänner över hela fältet dataskydd, informationssäkerhet och cybersäkerhet.

Anpassningsbarhet

Våra tjänster är flexibla och anpassas efter din verksamhets unika behov. Där andra pratar tjänster, pratar vi lösningar på problem.

Kontakta oss idag för att förutsättningslöst diskutera din verksamhets utmaningar och hur Secify skulle kunna bidra till att lösa dem.

Hälso- och sjukvård

Relaterat innehåll

Hur ska man hantera sin organisations tekniska beroenden – intervju med Hans Engström på Centigo

By |21 maj, 2024|

I den här artikeln följer en intervju med Hans Engström som är Senior Advisor med fokus på Health & Public på Centigo. Hans ser på upphandlingar som ett viktigt, och helt kritiskt tillfälle, att säkerställa patientsäkerhet och effektivitet. I vår intervju delar han dessutom frikostigt med sig av sina fem viktigaste tips till vårdaktörer inför en upphandling.

Hur ska vården hantera risker i leveranskedjan?

By |17 maj, 2024|

Totalt finns det runt 35 - 40 000 leverantörer inom vårdsektorn, detta utspritt på 21 regioner och 290 kommuner. Att föreställa sig att en vårdgivare själv skall ha koll på andra eller tredje linjens leverantörer är en utopi som är svår att uppnå utan specialiserade tjänster som understödjer.

AI-innovation inom sjukvården

By |19 april, 2024|

Det finns en stor potential för artificiell intelligens inom sjukvården men användningen kan dock medföra lika stora risker som fördelar då vi för in ny teknik i den mest sårbara kontexten för oss människor. Den här artikeln handlar om hur du kan arbeta för att minska dessa risker.

Hör av dig!

Till toppen