Pressmeddelande

Secify rekryterar underrättelsespecialist från Kriminalvården

Vi är glada att kunna meddela att Joakim Bernhardt, en högt kvalificerad cybersäkerhetsspecialist, nu rekryterats till vårt intelligenceområde. Vår nya kollega, som har en imponerande bakgrund inom både offentlig och privat sektor, kommer att stärka vårt team med sin breda expertis och erfarenhet.

En erfaren specialist

Vår nya kollega kommer närmast från en tjänst som cybersäkerhetsspecialist på Kriminalvården. Där har han arbetat med bl.a. threat hunting, pentesting, och threat intelligence. Han har även arbetat med detection engineering, utveckling av specialiserade larm och säkerhetsåtgärder anpassade efter aktuella händelser och organisationens specifika behov.

Utöver det har han historiskt implementerat och hanterat säkerhetslösningar som Elastic stack, SIEM och EDR-system, samt utfört SOC-analys och ansvarat för incidenthantering. Hans gedigna erfarenhet inkluderar installation, konfiguration och underhåll av säkerhetssystem och nätverksinfrastruktur, samt arbete med redteaming och purpleteaming, forensisk analys och incidenthantering.

Intelligence-området växer

Vi ser en stark efterfrågan bland våra kunder rörande vårt intelligence-erbjudande och kommer med den här rekryteringen stärka såväl kompetensen som kunderbjudande. Behovet av underrättelse-tjänster växer snabbt just nu, och därför görs nu en satsning rörande såväl personal som tjänsteportfölj. Joakims gedigna erfarenhet och djupa kunskap kommer vara ovärderliga för att vidareutveckla våra tjänster och lösningar inom området.
Martin Palmqvist, tjänsteområdesansvarig för Intelligence-området kommenterar rekryteringen: ” Vi ser verkligen fram emot att Joakim börjar hos oss och stärker upp vårt team med grym kunskap!”

Joakim tillträder efter semestrarna den 12 augusti och kommer sitta med kollegorna på Stockholms-kontoret.

Martin Palmqvist

Martin Palmqvist, tjänsteområdesansvarig för Intelligence-området