Risker med AI kopplat till dataskydd

Det här är del två i vår artikelserie om AI kopplat till säkerhet. I den här artikeln kan du läsa om vilka risker AI kan innebära kopplat till dataskydd.