Webbinarie

Informationssäkerhet är en del av patientsäkerheten – Dataskydd för sjukvård och medtech

Sjukvård och medtech

Hur kan vi förenkla dataskydd för en komplex sektor?

Anmäl dig till vårt webbinarie och få svar på dina frågor

Vi har jobbat med sjukvårdssektorn länge och stöter ofta på samma frågeställningar och problemområden.
Informationssäkerhet i allmänhet och dataskydd i synnerhet är komplext inom sjukvården, med många kringliggande lagar och krav som måste tas hänsyn till. Vi som jobbar dagligen med dessa frågor, och dessutom har förmånen att göra det med flera olika organisationer, ser röda trådar som kan förenkla arbetet.

I detta webinarium vill vi dela med oss av några av dessa röda trådar – för att sprida goda idéer och kunskap, men även belysa problem som påverkar många inom sektorn.

Under webbinariet kommer vi bland annat att diskutera:

 • Hur hanterar och förebygger vi personuppgiftsincidenter på ett effektivt sätt
  Enligt PDL och Socialstyrelsens föreskrifter, har vårdgivare en skyldighet att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete och dokumentera vårdinsatser för patienten på ett korrekt sätt. Vid händelse av en incident är det viktigt att detta hanteras och rapporteras. Under webbinariet får ni konkreta tips kring hur ni ska agera om en personuppgiftsincident inträffar och hur de kan förebyggas.
 • Säker kommunikation
  När ni kommunicerar med patienter är det viktigt att ni gör det på ett säkert sätt. Under webbinariet går vi igenom vilka tekniska säkerhetskrav som ställs i lagstiftningen och hur ni ska gå till väga för att uppfylla dessa. När får ni t.ex. använda mejl och sms, och när behöver ni använda säkrare kommunikationsvägar.
 • Loggkontroller
  Loggkontroller är en metod för att säkerställa vem som har gjort vad och när. Inom hälso- och sjukvården är loggkontroller en viktig del i att se till att ingen obehörig tar del av patientdata. Hur går loggkontroller till? Hur ofta ska de utföras? Vilken typ av underlag behövs för genomförandet? Vilka olika tekniker finns för att utföra dem? Dessa är några av de frågor som vi kommer att lyfta under webbinariet, tillsammans med användbara exempel från verkligheten.
 • Vad NIS2 kommer att innebära för branschen
  Nästa höst träder NIS2-direktivet i kraft. Det innebär att ni som vårdgivare behöver skaffa er än mer koll på vad det innebär för er. Samhällsviktiga aktörer omfattas av NIS2-direktivet och behöver därigenom arbeta systematiskt med informationssäkerhet. Under webbinariet kommer vi bland annat att lyfta vad det innebär att vara en samhällsviktig aktör, vilka skyldigheter som finns och vilken tillsynsmyndighet som gäller för just er.

Vi kommer även beröra gränsdragningen mellan PDL och GDPR. Under webbinariet kommer du att kunna ställa frågor till vår panel.

Datum och tid

Torsdag den 19 oktober klockan 14.00

Lars Hartzell

Moderator

Oliver Zellweger

Rådgivare inom dataskydd och informationssäkerhet

Alva Jofred

Rådgivare inom dataskydd

Varmt välkommen att anmäla dig till vårt webbinarium via registreringslänken nedan!