Frågan om dataskydd och integritet fortsätter att vara aktuell i en värld där det ironiskt nog samtidigt blir allt svårare att ha kontroll över sin data. För vissa branscher är frågan om ett tillfredsställande dataskydd viktigare än andra. Därför bjuder vi nu in till ett webinarium som vänder sig till några av dessa, nämligen fackförbund och a-kassor.

Vad är verksamhetsnyttan och värdet i ett systematiskt och proaktivt dataskyddsarbete för just fackförbund och a-kassor? Hur kan man garantera tillgänglighet, riktighet, spårbarhet och säkerhet kring medlemmarnas personuppgifter?

I detta webinarium kommer man få en inblick i hur kollegor i branschen jobbar med dataskyddsfrågor; vilka goda exempel och tips finns där ute? Vilka fallgropar ska man undvika? Självklart kommer möjligheten att ställa frågor finnas!

Med oss för att svara på frågor har vi Marcus Eriksson, konsult som jobbar med dataskydd hos några av våra fackförbund, samt Lars Hartzell, affärsområdeschef Stockholm och tidigare informationssäkerhetsspecialist på bl.a. Karolinska Institutet. Vi har även äran att ha med oss representanter för ett par av våra fackförbundskunder; Heléne Robson, chefsjurist på Sveriges Ingenjörer samt Arne de Lange, förbundsjurist och dataskyddssamordnare på Akavia.

Några frågeställningar vi kommer beröra under webinariet är:

  • Utlämnande och offentliggörande av medlemmars personuppgifter
  • Relationen förbund och föreningar; vem är personuppgiftsansvarig
  • Tredjelandsöverföringar och amerikanska leverantörer
  • Kontrollfrågor gällande identifiering när medlemmar tar kontakt
  • Arkivering gällande exempelvis protokoll
  • Gallring och bevarandetider

Datum: 31 mars 2022
Tid: Kl. 14.00-15.00

Talare

Marcus Eriksson
Konsult Informationssäkerhet och Privacy

  • Marcus har tidigare arbetat på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) med att granska verksamheter, han har även under ett år arbetat utomlands med dataskydd för ett spelbolag

Lars Hartzell
Moderator

  • Har tidigare arbetat som informationssäkerhetsspecialist på bland annat Karolinska institutet, Folksam och Stockholms universitet

Varmt välkommen att anmäla dig till vårt webbinarium via registreringslänken nedan!

Henrik Petterson