Webbinarie

NIS2 – Rör det mig, och vad behöver jag göra?

NIS2

Vad behöver jag göra om min organisation omfattas av NIS2?

Anmäl dig till vårt webbinarie och få svar på dina frågor

Hösten 2024 börjar NIS2-direktivet att gälla, och ersätter därmed det tidigare NIS-direktivet.
Detta är relevant för flera sektorer, med gemensam nämnare att de levererar samhällsviktiga tjänster.
Det nya direktivet utreds fortfarande när det kommer till hur det ska omsättas till svensk lag, men vissa, tydliga förändringar är redan klarlagda.
Det tidigare NIS-direktivet hade fokus på sju utvalda sektorer, men NIS2 kommer beröra fler aktörer, ställa högre krav, och fokusera mer på att samhället som helhet ska fungera.

Om du redan vet eller tror att din organisation kommer omfattas av NIS2 är detta webbinariet för dig. Vi kommer prata om vilka som bedöms träffas av det, och vad man kommer behöva göra om så är fallet. Med dig kommer du få kunskap, lyssna på hur andra tänker och agerar, samt få praktiska tips och råd.

I detta webbinarie kommer du att få veta:

  • Vilka kan tänkas omfattas av NIS2
  • Vad de skärpta kraven innebär för de berörda aktörerna
  • Vad det ökade fokuset på tillsyn och sanktioner innebär
  • Vad leverantörssäkerhet innebär och hur man ska tänka kring organisationens leverantörer
  • Vad som skiljer sig i ansvarsfördelningen. Är det ledningens eller nyckelpersoners ansvar?
  • Hur direktivet kommer att bli mer synkroniserat över hela EU med färre skillnader över länder och vad det innebär?
  • Vilken väg som gäller framåt – hur tidsplanen ser ut och vad som händer nu?

Under webbinariet kommer du att kunna ställa frågor till vår panel.

Datum och tid

Torsdag den 12 oktober klockan 14.00

Lars Hartzell

Moderator

Fabian Erdmann

Head of Information Security Services

Martin Palmqvist

Martin Palmqvist

Informationssäkerhetsspecialist på Secify

Varmt välkommen att anmäla dig till vårt webbinarium via registreringslänken nedan!