Vi hjälper dig bli compliant med GDPR

Oavsett om du och ditt företag precis har börjat undersöka GDPR och dess krav, eller kommit en bit på vägen kan vi hjälpa er. Genom vårt stöd får ni på ett enkelt och smidigt sätt den hjälp ni behöver för att nå upp till dataskyddsförordningens krav.

Stöd i arbetet mot compliance – Rådgivning vid projekt eller större frågor – Kontroll av nya och gamla genomförda GDPR-projekt

Ett tryggt val att lägga ditt dataskydd i våra händer

Genom Secify får du en helhetsleverantör med lång erfarenhet inom informationssäkerhet. Våra managementkonsulter och jurister arbetar dagligen med företag och organisationer i strävan att anpassa deras verksamhet mot kraven från dataskyddsförordningen.

När vi går in i ett GDPR-projekt använder vi oss alltid av en process som vi arbetar utifrån. Vår process har alltid en tydlig start och ett tydligt mål. Så oavsett hur långt ni har kommit i ert GDPR-arbete kan ni vara säkra på var ni befinner er och hur ni (med vår vägledning) tar er vidare.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att komma igång med GDPR.

Så här tycker våra kunder

”I vårt arbete med GDPR så har Secify varit vår samarbetspartner och trygghet. Utan den kunskap som Secify besitter så hade vi som företag inte kommit långt i implementeringen av GDPR”

Klas Grännö, Projektledare, Holmgrens Bil AB

”Som vårt externa Dataskyddsombud har Secify har hjälpt oss att lösa komplexa frågor rörande dataskydd. De har på ett föredömligt sätt gett råd, stöttat och granskat vår verksamhets behandling av personuppgifter. Den expertkompetens som vi får av Secify skapar förutsättningar för ett fortsatt tryggt dataskyddsarbete i vår organisation.”

Robert Ekvall, IT Security & Company Integration Lead, BookBeat

Inom GDPR erbjuder vi tre olika tjänster:

Utöver tjänsterna erbjuder vi också DPO-tjänster (data protection officer) också kallat externt dataskyddsombud. Då anlitar ni en konsult hos oss som arbetar med dataskydd ett förbestämt antal timmar hos er varje månad.

iberica

GDPR check

Vi kontrollerar din organisations genomförda GDPR arbete för att verifiera att verksamheten är förenlig med dataskyddsförordningen.

GDPR projekt

Oavsett om din verksamhet är i startgroparna, eller har en liten bit kvar på vägen – kan vi gå in och ge stöd och driva organisationens GDPR-arbete.

GDPR rådgivning

Allt är inte helt självklart i lagstiftningen. Vi erbjuder därför rådgivning om du undrar över någonting eller saknar exempelvis ett styrdokument, en samtyckestext eller rutin.

Vårt arbete

GDPR dataskyddsförordningen - EU

Uppstartsmöte

Introduktion med företagets ledning, styrgrupp och arbetsgrupp. Vi går igenom vad GDPR är, de viktigaste punkterna samt konsekvenser och fördelar med förordningen

Kartläggning

Vi hjälper till att coacha avdelningsansvarig i dess kartläggnings- och registerförteckningsarbete

Granskning

Vi analyserar och granskar upprättade policys, processer, avtal och andra dokument som kan vara av intresse

Genomgång

Vi går igenom era IT-system och tillhörande dokumentering

Åtgärdsrapport

Arbetet resulterar i en GAP-analys och åtgärdsförslag. En riskanalys över befintliga system samt en sammanfattning av kartläggningen av era system och personuppgifter

GDPR - dataskyddsförordningen

Vad är dataskyddsförordningen GDPR?

GDPR omställningen påverkar behandlingen av personuppgifter för era anställda och kunder. Syftet är att stärka skyddet för enskilda individer och dess personuppgifter. Vid behandling av personuppgifter finns det sju grundprinciper som ska följas.

Ansvar

Personuppgiftsansvarige, med andra ord den som har hämtat in uppgiften har ansvaret och ska kunna visa att övriga punkter efterlevs

Säkerhet

Personuppgifterna måste skyddas mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada – med hjälp av tekniska eller organisatoriska åtgärder

Omfattning

Mängden personuppgifter som sparas ska vara i nivå med ändamålet

Insamling

Det måste finnas särskilda ändamål och skäl till varför man samlar in personuppgifter. Dessa skäl måste också vara uttryckligt angivna vid insamlingstillfället

Behandling

Personuppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt

Lagring

Uppgifterna får inte lagras under längre perioder än nödvändigt för ändamålet eller förvaras i en form som möjliggör identifiering under en längre tid

Noggrannhet

Uppgifterna ska vara riktiga och måste rättas om de är felaktiga

Mer om informationssäkerhet

Artikel: krav på informationssäkerhet – det här behöver du veta

Läs mer

Artikel: Informationssäkerhet och leverantörer – så ökar du kontrollen

Läs mer

Artikel: Säkerhetskultur på arbetsplatsen

Läs mer

Hör av dig!

Verkar det här intressant för ditt företag kan du antingen skicka ett meddelande med kontaktfunktionen, eller helt enkelt lyfta på luren och ringa.

Tel: 020 – 66 99 00
Besöksadress: Östra Storgatan 67, Jönköping