Underrättelsearbete säkrar företaget - och semesterns perfekta grillfester

Jonas Stewén 31 maj, 2024
Jonas Stewen Hero

Om du någonsin har planerat en grillfest, studentfest, båtutflykt eller liknande så har du säkert varit lika limmad vid väderleksprognoserna som en annan. Man vill skaffa sig en så bra bild som möjligt över dagen för att kunna planera mat, aktiviteter och presentöppningar.

I informationssäkerhetsvärlden fungerar intelligence, eller på svenska underrättelsearbete, på liknande sätt. Man skaffar sig så mycket information och data som är möjligt, för att sedan använda den informationen för att fatta väl underbyggda beslut.

Inom affärsvärlden kan detta innebära allt från att identifiera potentiella hot och risker till att förstå marknadstrender och konkurrenters strategier. Genom att skaffa sig en tydlig bild av hotlandskapet och förstå de digitala fotspår man som organisation lämnar efter sig, så kan man proaktivt och prediktivt skydda sina tillgångar innan ett angrepp sker och på så sätt skapa strategiska fördelar.

En av våra kunder, ett medelstort företag, är ett utmärkt exempel på hur underrättelser kan användas effektivt. Genom att implementera ett arbetssätt med underrättelser kunde vi inte bara identifiera hot i tid, utan också prioritera och hantera dem på ett effektivt sätt. Vi kunde också följa företagets digitala fotavtryck och identifiera möjliga hot mot deras leverantörer. Arbetet resulterade i att flera säkerhetshot kunde avvärjas innan de kunde skada organisationen vilket i slutändan bidrog till ett tryggare ekosystem.

Här ska jag passa på att säga några ord om informationsdelning, som är en del av underrättelsearbetet. MISP (Malware Information Sharing Platform) är en plattform som möjliggör informationsutbyte om hot och sårbarheter mellan företag. Genom använda det kan man få en bättre bild av hotlandskapet och möjlighet att reagera snabbare på nya hot som drabbar andra. När du börjar dela med dig kommer du att märka att andra ger dig värdefull information tillbaka. Detta samarbete är värdefullt för att skapa en säkerhetskultur där vi inte bara reagerar på incidenter, utan också förebygger dem. Så i stället för att se grannens hus brinna ner kan vi hjälpa till att varna varandra innan det händer. I retur blir du varnad innan det börjar hetta till.

På vårt företag har vi ett enkelt synsätt som spinner på det här tänket. Vi kallar vår synsätt för ”No nonsense security” och det innebär att vi strävar efter att förenkla och effektivisera inom alla områden. Det handlar om att förenkla det som är komplicerat, skala bort onödiga detaljer och fokusera på det som verkligen spelar roll. Genom att förstå hotlandskapet, samarbeta med andra och fokusera på det arbete som är viktigt och rätt säkerställer man att sitt företag inte bara överlever, utan också blomstrar i den digitala tidsåldern.
Vi måste alla ställa oss frågan: Vad gör vi för att säkerställa att vi har den information vi behöver för att skydda och öka vårt företags tillväxt? Och hur kan vi förbättra vårt underrättelsearbete för att möta dagens och morgondagens utmaningar?

Sammanfattningsvis tycker jag att vikten av information och data i form av underrättelser inte kan överskattas. Genom att ha en stark underrättelseförmåga kan företag inte bara skydda sig mot hot, utan också identifiera möjligheter och skapa konkurrensfördelar. Det är en investering som betalar sig genom ökad säkerhet, bättre beslut, och i slutändan – ökad affärsframgång.

Själv kommer jag, inför årets grillfester, att fortsätta kika i väderappen för att skaffa mig så mycket information jag kan för att få en så trevlig fest som möjligt. Med det passar jag på att önska en riktigt trevlig sommar och hoppas på många ljusa sommarkvällar vid grillen även för dig!