Heldagsevent

Digitalt kostnadsfritt vårdevent

Digitalt vårdevent den 7 mars 2024

Ett digitalt heldagsevent för dig som arbetar med patientsäkerhet inom vårdsektorn

Välkommen till en dag fylld med insikter och kunskap om de viktigaste utmaningarna inom sjukvårdssektorn. Under detta kostnadsfria heldagsevent som vi håller den 7 mars kommer vi att utforska aktuella problem och frågor som påverkar hälso- och sjukvården idag och i framtiden. Till hjälp har vi samlat en rad specialister inom säkerhet och juridik som tillsammans kommer guida dig under dagen.

Tider, mer information om passen och anmälan finns längre ner på sidan. Vi ser fram emot en dag av lärande, diskussioner och nya insikter. Varmt välkommen!

Agenda 7 mars 2024

Hot & strategiska utmaningar för sjukvårdssektorn (läs mer)
kl 09.45 – 10.45

Säker kommunikation (läs mer)
kl 11.00 – 11.45

Kontinuitetsplanering (läs mer)
kl 13.00 – 13.45

Panelsamtal om AI och ny teknik – Vad innebär det för hälso- och sjukvårdssektorn? (läs mer)
kl 14.00 – 15.00

Innehåll

Sjuksyster eller läkare som sitter ner bakom en datorskärm och arbetar med datorn

09.45-10.45

Hot & strategiska utmaningar för sjukvårdssektorn

Först ut för dagen är ett pass där vi utgår från en färsk omvärldsanalys och samtalar om vår syn på hotbilden mot vårdsektorn och dess kringliggande aktörer. Vi delger en nykter, opartisk bild av verkligheten och uppmuntrar respektive deltagare till att göra sina egna tolkningar av informationen. I rapporten kommer du få ta del av varningar och utveckling som går åt fel håll, såväl som de positiva nyheterna, och positiv utveckling.

Vi kommer göra en framtidsspaning och även prata om de strategiska utmaningar som sektorn står inför, och deltagarna på passet kommer få ta del av den fullständiga omvärldsanalysen.

Exempel på områden vi kan komma att beröra är:

 • Supply chain
 • Hotaktörer
 • Geopolitik
 • Läckta uppgifter
 • Reglering
 • Teknikutveckling

De här experterna kommer du att möta under passet

Chris Robertsson

Chris Robertsson

Ansvarig för affärsområdet cybersäkerhet

Daniel Riddarvinge

Daniel Riddarvinge

Extern expert inom informationssäkerhet och dataskydd

Martin Palmqvist

Martin Palmqvist

Ansvarig för affärsområdet informationssäkerhet

Petra Jonsson profilbild

Petra Jonsson

Marknadschef och moderator

Patient och läkare pratar med varandra

11.00-11.45

Säker kommunikation

Inom hälso- och sjukvården hanteras dagligen enorma mängder känsliga personuppgifter. I syfte att värna patienters integritet ställer lagstiftningen höga säkerhetskrav på hur vårdgivare får dela patientdata såväl internt som externt. Under webbinariet kommer vi att gå igenom dessa lagkrav och samtidigt väva in informationssäkerhets- och cybersäkerhetsaspekter. Vi kommer också att diskutera utmaningarna med att anonymisera patientdata samt under vilka förutsättningar det är tillåtet att dela patientdata via exempelvis:

 • Vanlig e-post, sms och fax (krypterade/okrypterade filer)
 • ”Säkra” e-post, sms- eller faxlösningar
 • Webbportaler och e-tjänster
 • Fysiska brev

De här experterna kommer du att möta under passet

Alva Jofred

Specialist inom dataskydd

Chris Robertsson

Chris Robertsson

Ansvarig för affärsområdet cybersäkerhet

Lars Hartzell

Senior Moderator och Customer Value Manager

Monitorering av patientdata, en person står bakom ett medtechsystem för monitorering

13.00-13.45

Kontinuitetsplanering inom hälso- & sjukvård

Informationshantering inom vård och omsorg måste upprättas även i krisläge. Detta förutsätter utvecklade metoder för kontinuitetsplanering. I detta pass får du en översikt av vad kontinuitetshantering är och hur det samspelar med det förebyggande informationssäkerhetsarbetet. Du får också exempel på hur du arbetar med kontinuitetshantering.

 • Vad är en kontinuitets- och katastrofåterställningsplan
 • Varför behöver man en sådan?
 • Hur tar man fram en sådan plan?
 • Praktiska tips

De här experterna kommer du att möta under passet

Lena Graungaard Lindahl

Lena Graungaard Lindahl

Specialist inom informationssäkerhet

Daniel Riddarvinge

Daniel Riddarvinge

Extern expert inom informationssäkerhet och dataskydd

Petra Jonsson profilbild

Petra Jonsson

Marknadschef och moderator

Tre kirurger opererar

14.00-15.00

AI och ny teknik inom hälso- och sjukvård

Under ett panelsamtal dyker vi in i framtidens hälso- och sjukvård med fokus på hur du kan förhålla dig till AI och ny teknik utifrån perspektiven dataskydd, informationssäkerhet och cybersäkerhet. Vi kommer bland annat att beröra:

 • Vad AI-förordningen innebär för dig som inköpare av AI-lösningar
 • Gränsen för “mänsklig inblandning” vid beslut som grundar sig på AI-underlag
 • Ansvarsfrågor och säkerhetsaspekter vid egenmonitorering (t.ex. blodtrycks- och glukosmätning i hemmet, trygghetslarm…)
 • Hantering av teknikleverantörer som önskar använda patientdata i produktutvecklingssyft

De här experterna kommer du att möta under passet

Oliver Zellweger

Specialist inom dataskydd och informationssäkerhet

Chris Robertsson

Chris Robertsson

Ansvarig för affärsområdet cybersäkerhet

Jonas Stewen VD på Secify

Jonas Stewén

VD på Secify

Petra Jonsson profilbild

Petra Jonsson

Marknadschef och moderator

Information

 • Du kommer att kunna ställa frågor och vara med i omröstningar under hela webbinariet. Har en komplicerad fråga som kräver ett lite längre svar, ställ den gärna i samband med att du anmäler dig så kan våra specialister ha ett svar redo.
 • När du ansluter till webbinariet kommer du att ansluta utan möjlighet att prata eller visa kameran.
 • När det börjar närma sig kommer vi att skicka ut intressanta artiklar kopplat till de områden som du är intresserad av. Vi kommer också att följa upp webbinariet med en enkätundersökning.

Varmt välkommen att anmäla dig nedan!