Informationssäkerhet, säkerhetskultur och mänskligt fel (del 3/3)

Sammanfattning En stor del av alla informationssäkerhetsincidenter som inträffar runtom i världen beror enligt företag och organisationer på mänskliga fel och misstag (”human error”) (Schwab & Poujol, 2018), (BakerHostetler, 2016) men det upplevs vara få av dessa organisationer som utreder varför deras användare begår misstag eller hanterar information på fel sätt. Istället klassas [...]

2019-12-31T01:45:47+01:007 december, 2019|

ISO 21434 – cybersäkerhet för fordon

En ny standard inom informationsteknologi håller på att tas fram; ISO 21434. Denna nya standard är specifikt riktad mot vägfarande fordon och ämnar skydda dessa mot IT- och cyberangrepp. Målet med standarden är att skapa en strukturerad process för att säkerställa att IT-/cybersäkerhet beaktas i alla faser i ett vägfarande fordons livscykel, från [...]

2019-12-31T02:18:14+01:0020 november, 2019|

Informationssäkerhet, säkerhetskultur och mänskligt fel (del 2/3)

Informationssäkerhet, ETTO och Human Factors Organisatoriska åtgärder anpassas inte, som tidigare nämnts, på samma vis som tekniska åtgärder, de anpassas ofta utefter aktuell organisations behov men sällan anpassas de utefter människorna i organisationen. I samband med införandet av extra steg i en process eller en extra arbetsbelastning, för att genomföra samma uppgift som [...]

2019-12-31T02:20:48+01:003 november, 2019|

Informationssäkerhet, säkerhetskultur och mänskligt fel (del 1/3)

Informationssäkerhet, säkerhetskultur och mänskligt fel Informationssäkerhet är en av de frågor som fortsätter att växa i samhället, vilket syns bland annat i det ständigt ökande behovet av personal med särskild kompetens inom området. Fler och fler organisationer inser vikten av att arbeta med informationssäkerhet eftersom informationstillgångar ofta är, tillsammans med den egna personalen, [...]

2019-12-31T02:21:58+01:001 oktober, 2019|