Cyberattacker mot Ukraina

Henrik Petterson 9 februari, 2022

Introduktion

Det politiska läget mellan Ryssland och Ukraina förvärras

Det råder inget tvivel om allvaret i det politiska läget mellan Ukraina och Ryssland och i januari trappades läget upp ytterligare efter en serie av cyberattacker.

Det politiska läget mellan Ryssland och världen försämrades under månaden. Den 14:e januari utsattes Ukraina för en omfattande cyberattack som släckte ner ca 70 statliga webbsidor. På de hackade sidorna visade sig hotfulla meddelanden om att ukrainska medborgare ”skulle vara rädda och vänta sig det värsta”.

Vid samma tidpunkt hittade Microsoft skadlig kod i ukrainska system. Koden såg ut att vara ett ransomware men saknade utpressningsdelen. Syftet med koden var med andra ord inte att pressa offret på pengar utan istället göra hela systemet obrukbart. Några dagar senare, den 16:e januari meddelande Ukraina att de hade säkra bevis på Rysslands inblandning i attacken. Ryssland förnekade.

Den 19:e januari varnade USA:s president Joe Biden om att USA skulle svara med egna cyberattacker om Ryssland fortsätter att attackera ukrainsk digital infrastruktur. Vid månadsskiftet skickade USA deras främsta cybersäkerhetsexpert till Europa för att hjälpa NATO att förbereda för kommande Ryska cyberattacker.

Allvarligt läge

Läget är fortfarande mycket allvarligt mellan Ryssland och Ukraina (Europa/USA) och vi kan nästan förvänta oss att läget kan trappas upp ännu mer. När det kommer till cybersäkerhet så existerar inga gränser. Alla uppkopplade system är mottagare och potentiella mål för cyberangrepp. Arbetar man även inom ett område som är extra intressant (försvar, livsviktiga eller digitala tjänster, forskning) så bör man tänka ett extra varv kring sin cybersäkerhet och försöka se över det egna försvaret mot cyberattacker.