IT-säkerhet – teknisk säkerhet på djupet

Utbildningen riktar sig mot IT-avdelningen. Här får man en förståelse för vad IT-och informationssäkerhet är, vilka hot som finns och deras del i att upprätthålla en hög nivå samt ge en bredare förståelse för hur man kan motverka dessa hot rent praktiskt på en teknisk nivå.

Secify utbildning it-säkerhet på djupet

Vi berör ämnen som:

 • Informationssäkerhet – vad är det egentligen?
 • Omvärldsanalys – tempen på världen
 • Angripare – hur tänker de?
 • Misstag – de vanligaste felstegen
 • Skydd – preventiva metoder och aktivt försvar
 • Cloud säkerheten Azure / Amazon / Google etc
 • Best Practice – sätta upp en kund säkert
  • Tekniska exempel DMZ
 • Sätta upp en dator mot Internet
  • Tekniska exempel skydda öppna portar
 • Hur hjälper vi kunden på bästa sätt?
 • Brandväggsteknik (IPS/IDS)
 • (För utvecklare -Säker kod?)

Hör av dig!

Verkar det här intressant för ditt företag kan du antingen skicka ett meddelande med kontaktfunktionen till höger, eller helt enkelt lyfta på luren och ringa.

Tel: 020 – 66 99 00
Besöksadress: Östra Storgatan 67, Jönköping