IT-säkerhet – teknisk säkerhet på djupet

Utbildningen riktar sig mot IT-avdelningen. Här får man en förståelse för vad IT-och informationssäkerhet är, vilka hot som finns och deras del i att upprätthålla en hög nivå samt ge en bredare förståelse för hur man kan motverka dessa hot rent praktiskt på en teknisk nivå.

Secify utbildning it-säkerhet på djupet

Vi berör ämnen som:

 • Informationssäkerhet – vad är det egentligen?
 • Omvärldsanalys – tempen på världen
 • Angripare – hur tänker de?
 • Misstag – de vanligaste felstegen
 • Skydd – preventiva metoder och aktivt försvar
 • Cloud säkerheten Azure / Amazon / Google etc
 • Best Practice – sätta upp en kund säkert
  • Tekniska exempel DMZ
 • Sätta upp en dator mot Internet
  • Tekniska exempel skydda öppna portar
 • Hur hjälper vi kunden på bästa sätt?
 • Brandväggsteknik (IPS/IDS)
 • (För utvecklare -Säker kod?)

Hör av dig!

Verkar det här intressant för ditt företag kan du antingen skicka ett meddelande med kontaktfunktionen, eller helt enkelt lyfta på luren och ringa.

Tel: 020 – 66 99 00
Besöksadress: Östra Storgatan 67, Jönköping