Antal phishingattacker och bedrägerier förväntas öka

Henrik Petterson 24 mars, 2020

Introduktion

Cyberskurkar köper upp domäner som därefter används vid attacker

Antal köpta domännamn kopplat till Covid-19 har ökat explosionsartat och många av dessa används redan nu i samband med nya bedrägerier och phishingattacker.

– Vi har övervakat domänköpen under en längre period och sett att antalet köpta .com .net och .info domäner med koppling till Covid-19 ökat med runt 5 000 på tre dagar. Den analys som vi har gjort på domännamnen och dess innehåll indikerar att vi inom en snar framtid kommer att se ett ökat tryck när det gäller phishingattacker och bedrägerier med budskap kring Covid-19, säger en IT-säkerhetstekniker på Secify.

På grund av den ökade risken att smittas med Covid-19 har många organisationer valt att skicka hem sina anställda för att arbeta hemifrån i syfte att minska smittorisken. Men det kan innebära en ökad risk.

– Det finns en överhängande risk med att arbeta hemifrån, försvaret mot bland annat phishingattacker minskar när man sitter på sin egen kammare utan IT-avdelningens support. Delar du nätverk med andra privata enheter och en av dem blir infekterade finns det en överhängande risk att din enhet som är ansluten till jobbet blir infekterad och skapar en ingång till arbetet, fortsätter IT-säkerhetsteknikern.

Att öka cybersäkerheten vid distansarbete är en lång process, men det finns enkla åtgärder om man precis har börjat.

– Här gäller det plocka de lägst hängande frukterna, väg för- mot nackdelar, testa organisationen, informera medarbetarna, öka medvetenheten och läs in dig på den kunskap som redan finns tillgänglig. Att bara skicka hem sina anställda utan en åtgärdsplan eller ett hum om vad som kan hända är inget som vi rekommenderar. Det är ofta hastiga och ogenomtänkta beslut som leder till de största skadorna avslutar IT-säkerhetsteknikern.

Namnet på IT-säkerhetsteknikern har tagits bort på begäran vid en avslutad anställning.

Henrik Petterson