Den polska motsvarigheten till Datainspektionen har nyligen beslutat att bötfälla det svenska bolaget Bisnode AB, med 220 000 euro – vilket också blir Polens första sanktionsbeslut sedan GDPR:s inträdande. Orsaken till sanktionsbeslutet grundades på att Bisnode samlat in personuppgifter från publika register och databaser, utan att informera de registrerade om insamlingen.

Av cirka 90 000 personer som i efterhand informerades om företagets personuppgiftsbehandling, gjorde fler än 12 000 invändningar mot den otillåtna personuppgiftsbehandlingen. Denna händelse utgör därför ett praktexempel på hur viktigt det är för företag att uppfylla informationsförpliktelserna i enlighet med GDPR:s artikel 14.

Utöver sanktionen har Bisnode också beordrats att underrätta drygt sex millioner personer om företagets insamlande av personuppgifter, en åtgärd som enligt företaget kommer kosta dem cirka 8 miljoner euro. Bisnode har nu mindre än två månader på sig att genomföra åtgärderna.