Hälso- och sjukvård, rättsväsende, arbetsgivares behandling av anställdas personuppgifter, detaljhandeln och större inkassobolag blir prioriterade områden avslöjar Datainspektionen i deras nya tillsynsplan.

Det var tidigare idag som Datainspektionen gick ut med sin nya tillsynsplan för de kommande två åren. Bland de verksamheter och branscher som ska granskas finns hälso- och sjukvården, rättsväsendet, detaljhandeln och större inkassobolag. Även skolor är ett prioriterat område under de kommande två åren.

– Barn är särskilt skyddsvärda och skolans hantering av personuppgifter omfattar en stor del av barnens uppväxt och kan innehålla integritetskänsliga personuppgifter, säger Lena Lindgren Schelin, Datainspektionens generaldirektör.

Datainspektionens tillsynsplan grundas främst på inkomna personuppgiftsincidenter, erfarenheter från tidigare granskningar och omvärldsbevakningar.

– Vi prioriterar granskningar som bedöms få störst effekt på integritetsskyddet, både hos den verksamhet som granskas och hos andra myndigheter, företag och organisationer, säger Lena Lindgren Schelin.

Tillsynsplanen omfattar områden där Datainspektionen anser att det finns särskild risk för att den enskildes rättigheter kan komma att kränkas.

– Att kommunicera vår tillsynsplan i förväg är en viktig del i vårt transparenta arbetssätt där verksamheter och organisationer kan få ledning i vilka frågor och branscher inspektionen just nu anser särskilt viktiga att granska, säger Lena Lindgren Schelin.

Henrik Petterson