Datainspektionen meddelar att de börjar granska hur företag använder samtycke från sina kunder för insamlandet av personuppgifter. Först ut att kontrolleras är företaget Bonnier Magazines & Brands AB.

– Målsättningen med granskningen är, utöver att granska utvalda verksamheter, att ge företag vägledning för när de kan använda samtycke och hur ett sådant bör vara utformat. Vi vill även göra privatpersoner uppmärksamma på deras rättigheter, säger Jennie Grön, jurist på Datainspektionen och ledare av granskningen.

Syftet med Datainspektionens granskning är att ge svar på frågor som exempelvis: när kan företag använda samtycke som rättslig grund, får företag ställa villkor för samtycke och kan ett dotterbolag få kunders samtycke till hur hela koncernen får hantera kundernas uppgifter. Hela granskningen beräknas vara klar till årsskiftet.

– Privatpersoner ska kunna förstå vad de samtycker till och genom samtycket få aktiv kontroll över sina personuppgifter. Nu inleder vi granskningar för att se om företag använder sig av samtycke korrekt, avslutar Jennie.