Det var en krypto-ransomware attack som gjorde att Norsk Hydros produktion avstannade under tisdagen uppger företagets finanschef Eivind Kallevik.

– Det var vid midnatt som våra IT-experter upptäckte onormal aktivitet på våra servrar och i våra globala IT-system. Vi kunde genom vidare analys fastställa att vi var föremål för en allvarlig cyberattack. För att neutralisera attacken vidtog vi åtgärder och förhindrade vidare spridning i våra system, säger kallevik

I och med det tidiga arbete som gjordes för att förhindra spridning är för tillfället de ekonomiska förlusterna minimala. Hur stor den totala kostnaden för attacken blir är fortfarande oklart.

– Det är viktigt att nämna att attacken inte haft några säkerhetsrelaterade personskador. Produktionen är igång men i vissa delar har vi övergått till manuell styrning. På flera av våra anläggningar har vi fortfarande problem att ansluta till produktionssystemen, säger Kallevik

Situationen är under kontroll men är fortfarande allvarlig på grund produktionsstoppen på olika anläggningar.

– Låt mig vara tydlig, det här är en allvarlig situation för Hydro. Hela WWW-nätverket är nere vilket påverkar både vår produktion och administrativa verksamhet. Vi arbetar för att lösa situationen och återställa säkerheten. Vår prioritet just nu är att säkra produktionen och begränsa de operativa och finansiella skadorna.