11 800 skriftliga frågor, 7 600 anmälningar till dataskyddsombud, 2 300 anmälningar om personuppgiftsincidenter, 57 reprimander och 2 förelägganden.

Datainspektionen rapporterar om en skyhög arbetsbelastning i deras årsredovisning för 2018.

– Genom dataskyddsreformen har Datainspektionen fått ett stort antal nya arbetsuppgifter och inflödet av frågor och ärenden från privata och offentliga verksamheter har under året varit historiskt högt, skriver Lena Lindgren Schelin, Generaldirektör på Datainspektionen.

Med en ökning från 57 till 87 nya anställda under 2018 ser framtiden ljusare ut. Tillsynsmyndigheten spår också skiftande arbetsuppgifter under 2019.

”Om 2018 har präglats av hantering av stora volymer ärenden, kommer 2019 snarare att präglas av fokus på klagomålshantering och mer kvalificerade rättsliga frågor” – skriver Datainspektionen.

Årsredovisningen kan du läsa här