80% har problem med IT-säkerheten, 20% kan inte genomföra säkerhetsåtgärder eftersom de inte vet hur attacken gick till och 13 timmar är genomsnittstiden innan en pågående attack upptäcks. Det är vad Sophos rapporterar i deras internationella säkerhetsundersökning av organisationer.

I rapporten, som är baserad på svar från 3,100 IT-chefer världen runt, framgår också att mer än 68% av alla organisationer blev attackerade under fjolåret. 73% av attackerna upptäcktes antingen i organisationens nätverk eller server, 17% upptäcktes i en arbetsdator och resterande 10%, i en mobil.

– Företag och organisationer måste börja anta att en attack kommer att gå igenom deras försvar och arbeta proaktivt för att identifiera och blockera sårbarheterna, skriver Sophos i deras slutsatser.

En sårbarhetsanalys är ett kostnadseffektivt första steg till en ökad IT- och informationssäkerhet, säger Petra Jonsson kund- och partneransvarig på Secify.