Dataskydd för hälso- och sjukvård

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med hälso- och sjukvård och som följer patientdatalagen, hälso- och sjukvårdslagen och liknande. Utbildningen är uppdelad i två delar. Den första delen ger dig en grundläggande förståelse för dataskydd. Den andra delen ger specifika kunskaper kring dataskydd kopplat till hälso- och sjukvård.

Utbildningar IT- och informationssäkerhet

Innehåll:

 • Del 1: grundläggande information om dataskyddsförordningen
 • Del 2: personuppgiftsbehandling specifikt för hälso- och sjukvård
  • Vem bär ansvaret?
  • När och vilka personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården?
  • Särskilt om känsliga personuppgifter
  • Patientjournal och direktåtkomst
  • Inre sekretess
  • Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
  • Nationella kvalitetsregister
  • Säkerhet i samband med behandling
  • Tillsyn

Språk: Svenska eller engelska
Längd: 3h

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss så berättar vi mer om våra utbildningar.

Några av våra kunder

Hör av dig!