Dataskydd fördjupning

Dataskydd fördjupning är en fortsättningsutbildning som riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper om dataskyddsförordningen och som vill fördjupa sina kunskaper. Utbildningen passar dig som arbetar som exempelvis dataskyddssamordnare eller med dataskyddsfrågor eller dig som genomgått utbildningen dataskydd grund. Efter att du har genomfört utbildningen har du fått fördjupade kunskaper om det praktiska dataskyddsarbetet. Du har också fått viktiga verktyg för att framgångsrikt och effektivt kunna organisera och bedriva dataskyddsarbetet med god genomslag i din organisations.

Utbildningar IT- och informationssäkerhet

Innehåll:

  • Grunderna för ett systematiskt dataskyddsarbete
  • Personuppgiftsansvar, gemensamt personuppgiftsansvar och personuppgiftsbiträden
  • Dataskyddsombudet och dess roll
  • Genomförande av konsekvensbedömning
  • Hantering av personuppgiftsincidenter
  • Hantering av registrerades rättigheter
  • Överföring till tredjeland

Språk: Svenska eller engelska
Längd: 3h

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss så berättar vi mer om våra utbildningar.

Några av våra kunder

Hör av dig!