Informationssäkerhet grund

Informationssäkerhet har aldrig varit viktigare än nu. I takt med att företag öppnar upp nya tjänster i digitala miljöer visar undersökningar att antalet cyberattacker och incidenter ökat dramatiskt de senaste åren och fortsätter att öka. Syftet med den här utbildningen är att öka medvetenheten kring de hot och risker som man dagligen ställs inför och genom det skapa en tryggare verksamhet.

Utbildningar IT- och informationssäkerhet

Under kursen kommer du bland annat att lära dig om:

  • Grunderna i informationssäkerhet – hur alla delarna hänger ihop
  • Hot och risker som exempelvis skadlig kod, nätfiske
  • Skydd och försvar av informationstillgångar

Utbildningen vänder sig till dig som har ingen eller begränsad kunskap om informationssäkerhet och vill öka din medvetenhet och vill få en bredare förståelse för informationssäkerhet.

Längd: 2,5 timmar
Språk: Svenska eller engelska

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss så berättar vi mer om våra utbildningar.

Några av våra kunder

Hör av dig!

Hidden