Riskhantering

Oavsett om du befinner dig i en ledande position eller inte så tar du omedvetna risker varje dag. Det kan till exempel handla om allt mellan ett nytt samarbete med en underleverantör till att våga ta en risk vid ett tillfälle. Vår riskhanteringsutbildning ger dig en grundstomme till hur du ska tänka kring risker samt utvärdera, identifiera och hantera riskerna.

Utbildningar IT- och informationssäkerhet

Under kursen kommer du bland annat att lära dig om:

  • Olika tekniker och processer för att värdera risker och hot.
  • Ett case som vi tillsammans försöker att lösa.
  • Hur man överblickar företagets risker.

Utbildningen vänder sig till dig som saknar eller endast har grundläggande förståelse om riskidentifiering, värdering och uppföljning.

Längd: 2 timmar
Språk: Svenska eller engelska

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss så berättar vi mer om våra utbildningar.

Några av våra kunder

Hör av dig!