ISO 27001

Utbildningen ger dig grundläggande förståelse för kraven och syftet med ISO 27001. Efter utbildningen kommer du att ha en bra grund för att arbeta med informationssäkerhetsarbetets olika faser samt förstå de roller och ansvarsområden som krävs för att leva upp till ISO 27001 standarden. Du får kunskap om viktiga begrepp som riskhantering, incidenthantering och kontinuitetsplanering.

Utbildningar IT- och informationssäkerhet

Utbildningen:

  • Innehållet i standarden och vad som är syftet med den.
  • Hur du får ett ledningssystem för informationssäkerhet att fungera.
  • Kunskap om samtliga krav i ISO 27001 standarden.
  • De viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas bli ISO 27001 certifierade.

Utbildningen vänder sig dig som har en ledande roll eller är involverad i er organisations informationssäkerhetsarbete – eller att helt enkelt vill lära dig mer om standarden.

Språk: Svenska eller engelska
Längd: 2h

Du kan läsa mer om ISO 27001 på den här sidan
den här sidan kan du läsa mer om hur certifieringsprocessen för ISO 27001 ser ut.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss så berättar vi mer om våra utbildningar.

Några av våra kunder

Hör av dig!