Säker programutveckling

Säkra system har blivit något av en hygienfråga på senare år. Numera landar säkerhetsfrågan på bordet redan i designprocessen för systemet. Ändå är det många som inte prioriterar säkerhet utan bygger det som ska byggas och sedan försöker lappa över hålen. Det är sällan ett rekommenderat arbetssätt som både leder till ökade kostnader och en osäker miljö för er och slutkunden. Syftet med den här utbildningen är att öka säkerhetstänket i programutveckling genom rekommenderade arbetssätt som minskar kostnader och säkrar miljön för er och era slutkunder.

Under kursen kommer du bland annat att lära dig om:

  • Grunderna i informationssäkerhet
  • Hur man börja bygga en säker mjukvaruutvecklingsprocess
  • En översikt över de viktigaste säkerhetsriskerna för applikationen

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som utvecklare och/eller är ansvariga för strategisk programutveckling och verksamhetsutveckling inom offentlig och privat sektor.

Längd: 1,5 timmar

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss så berättar vi mer om våra utbildningar.

Några av våra kunder

Hör av dig!

Hidden