​​​​​​​Personuppgiftsincidenter

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i en verksamhet där personuppgifter är en naturlig del i ditt vardagliga arbete och där personuppgiftsincidenter kan inträffa. Den första delen av kursen ger dig grundläggande kunskaper om dataskydd. Den andra delen ger dig bland annat kunskaper om personuppgiftsincidenter och hur dessa ska hanteras.

Utbildningar IT- och informationssäkerhet

Innehåll:

 • Del 1: grundläggande information om dataskyddsförordningen
 • Del 2: personuppgiftsincidenter
  • Vad är en personuppgiftsincident?
  • Vilka personuppgiftsincidenter ska anmälas?
  • Hur ska anmälan gå till?
  • När ska registrerade informeras?
  • Praktiskt arbete med hantering av incidenter
  • Workshop – identifiera incidenter och allvarlighetsgrad

Språk: Svenska eller engelska
Längd: 3h

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss så berättar vi mer om våra utbildningar.

Några av våra kunder

Hör av dig!