Dataskydd för HR

Utbildningen riktar sig främst till dig som jobbar med HR-frågor och inleds med en första del där fokus ligger på grundläggande dataskydd. Utbildningens andra del avser att ge dig kunskaper om dataskydd inom anställningsförhållandet, såväl vid rekrytering, under anställning som vid avslut av anställning. Målet med  utbildningen är att du ska få kännedom om dataskyddsförordningen och de centrala bestämmelserna samt specifika kunskaper om personuppgiftsbehandling inom HR-området.

Utbildningar IT- och informationssäkerhet

Innehåll:

  • Introduktion till dataskyddsförordningen
  • Dataskydd inom HR-området
    • personuppgiftsbehandling i rekrytering
    • personuppgiftsbehandling under anställningen
    • personuppgiftsbehandling vid avslutad anställning

Språk: Svenska eller engelska
Längd: 3h

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss så berättar vi mer om våra utbildningar.

Några av våra kunder

Hör av dig!