Registrerades rättigheter

Utbildningen riktar sig dig som vill fördjupa dina kunskaper inom de registrerades rättigheter samt vill ha ett praktiskt stöd för hur hanteringen ska skötas.

Utbildningar IT- och informationssäkerhet

Innehåll:

  • Genomgång av rättigheterna
  • Förfaranderegler för hantering av rättigheterna
  • Praktiskt arbete med rättigheterna (handläggning från begäran till beslut)
  • Rättsmedel för registrerade
  • Tillsynsmyndigheten och möjlighet att agera efter klagomål

Språk: Svenska eller engelska
Längd: 2h

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss så berättar vi mer om våra utbildningar.

Några av våra kunder

Hör av dig!