Dataskydd grund

Dataskydd grund ger dig en introduktion till dataskyddslagstiftningens grunder samt en genomgång av de centrala bestämmelserna. Utbildningen kombinerar teori med praktiska övningar och workshops. Efter en genomförd utbildning har du grundläggande kunskap om dataskyddsförordningens krav och en uppfattning om vad som krävs för att efterleva dataskyddsförordningen.

Utbildningar IT- och informationssäkerhet

Innehåll:

  • Introduktion till dataskyddsförordningen
  • Centrala begrepp
  • Grundläggande principer – hur får vi behandla personuppgifter?
  • Lagliga grunder
  • Registrerades rättigheter
  • Hur ska vi efterleva dataskyddsförordningen?

Språk: Svenska eller engelska
Längd: 2h

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss så berättar vi mer om våra utbildningar.

Några av våra kunder

Hör av dig!